Usluga rezervnih dijelova

Trebate li dio za vaš Skil električni alat?

Sustav informacija o servisu pokazuje vam svaki sastavni dio vašeg Skil alata s odgovarajućim kataloškim brojem. Ako ispišete ovu informaciju to će vam pomoći u kupovini ili naručivanju sastavnog dijela koji trebate od vašeg distributera Skil alata.

Usluga rezervnih dijelova Hrvatska

Možete kupiti ili naručiti sastavne dijelove i dodatnu opremu kod distributera kod kojeg ste kupili svoj Skil električni alat. Također, određene sastavne dijelove i dodatnu opremu možete naručiti i preko neovisnih internet trgovina.

Napomena: Popravke u jamstvenom roku smije obavljati samo ovlašteni servis za popravak Skil. Popis servisa pogledajte na Adrese servisa.