SKIL Sapnica pištolja na vrući zrak SE 4 / redukcijska sapnica 20 mm