SKIL Sapnica pištolja na vrući zrak SE 3 / sapnica s reflektorom