SKIL Sapnica pištolja na vrući zrak SE 2 / sapnica za zaštitu stakla 78 mm