SKIL Sapnica pištolja na vrući zrak SE 1 / sapnica za površinsku obradu 78 mm