SKIL Sapnica pištolja na vrući zrak E3 / sapnica za varenje