SKIL Sapnica pištolja na vrući zrak E2 / sapnica s utorom