SKIL Sapnica pištolja na vrući zrak E1 / redukcijska sapnica 9 mm