SKIL List pile sa zubima od tvrdog metala (Ø 190 mm, 24 zuba)