SKIL List pile sa zubima od tvrdog metala (Ø 170 mm, 24 zuba)