SKIL List pile sa zubima od tvrdog metala (Ø 130 mm, 8 zuba)

  • 1