SKIL Čičak papir s perforiranim dijelom (185 x 93 mm)