SKIL 9160 C1 Kutna brusilica

  • M14 vreteno pripremljeno za „Clic“ prirubnicu
  • Ležište alata na glavi prijenosnika za sigurno odlaganje
  • Sigurnosni klizni prekidač za siguran rad čak i s rukavicama