SKIL 8600 AA Ventilator

  • Kompaktni, snažni ventilator
  • Mogućnost kontinuiranog podešavanja brzine za različite primjene
  • Ergonomska ručka za idealno ujednačen radni položaj