SKIL 4260 J1 Pila

  • Reflektor za poboljšanu vidljivost kod radova u slabo osvijetljenim prostorima; spremnik listova: pribor vam je uvijek pri ruci
  • 'Clic' podešavanje podnožja na nagib rezanja od 45° bez upotrebe alata
  • Velik, udoban, prekidač promjenjive brzine s gumbom za trajni rad