SKIL 1525 J1 Blanja

  • Blanjanje površina, obrađivanje uglova i brzo i precizno izrađivanje utora
  • Saf-T konzola: sklopivi štitnik za zaštitu oštrice
  • Precizan čelični graničnik dubine utora za jednostavno određivanje dubine.utora