SKIL 1525 C1 Blanja

  • Saf-T konzola: sklopivi štitnik za zaštitu oštrice
  • Precizan čelični graničnik dubine utora za jednostavno određivanje dubine.utora
  • Kombinirani gumb za vođenje i za prilagođivanje graničnika dubine s lako čitljivom metričkom skalom omogućava kontinuiranu prilagodbu tijekom blanjanja