SKIL 1525 B1 Blanja

  • Blanjanje površina, obrađivanje uglova i brzo i precizno izrađivanje utora
  • Elektronskim balansiranjem držača oštrice do visoke preciznosti i tihog rada
  • Savršeno vodoravna i u potpunosti strojno obrađena aluminijska prednja i donja ploča