Pravna obavijest i izjava o ograničenju odgovornosti tvrtke Skil BV

© Copyright 2012-2018.

Sva prava pridržana. Ovo web-mjesto i cjelokupan tekst, slike, grafike, zvukovi, animacije i videozapisi, kao i njihov raspored na ovom web-mjestu zaštićeni su autorskim pravom i drugim vlasničkim ili zaštitnim pravima. Bez prethodne suglasnosti tvrtke Skil BV i/ili njenih davatelja licencije sadržaj ovog web-mjesta nije dopušteno kopirati, prenositi, izmjenjivati ili učiniti dostupnim trećim stranama za komercijalnu upotrebu. Neka web-mjesta tvrtke Skil također mogu sadržavati materijal podložan autorskim pravima treće strane.

Zaštitni znakovi
Osim ako nije navedeno drugačije, svi zaštitni znakovi na web-mjestima tvrtke Skil zaštićeni su zakonom o zaštitnom znaku. To se posebno odnosi na zaštitne znakove tvrtke Skil, tipske žigove te logotipe i simbole tvrtke. Znakovi i dizajnerski elementi korišteni na našim web-mjestima intelektualno su vlasništvo tvrtke Skil BV.

Izjava o odricanju odgovornosti
Ovo web-mjesto sastavljeno je s iznimnom pažnjom. Međutim, tvrtka Skil BV je može jamčiti za točnost pruženih informacija. Tvrtka Skil BV stoga isključuje svu odgovornost za štetu nastalu izravnim ili neizravnim korištenjem ovog web-mjesta, osim u slučaju namjernog prijestupa ili grube nemarnosti tvrtke Skil. Sadržaj web-mjesta može se mijenjati ili uklanjati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.