Puhalo vrućeg zraka

  1. Za što se koristi puhalo vrućeg zraka?

    Skidanje boje vjerojatno je najčešći posao koji se obavlja puhalom vrućeg zraka. No puhalom vrućeg zraka možete obavljati i mnogo drugih poslova, kao što je savijanje plastičnih cijevi, zavarivanje folija, lemljenje cijevi i odmrzavanje.