Električna blanjalica

  1. Za što se koristi električna blanjalica?

  2. 1) Blanjanje površina
  3. 2) Izrada žljebova na kutovima
  4. 3) Izrada ureza