Šišači tratine

  1. Kako premotati kalem trimera?

    Trimer je idealan alat za košnju rubova travnjaka. No struna trimera povremeno zapne u poklopcu kalema. Premotavanje struna može biti frustrirajuće, no ne treba biti. SKIL pokazuje kako premotati kalem trimera.