Puhalo vrućeg zraka

 1. Čemu služe različite mlaznice za puhalo vrućeg zraka?

  Mlaznice omogućuju preciznu upotrebu u različitim poslovima. Omogućuju da, primjerice, protok zraka usmjerite u određenu točku ili da ga držite dalje od prozorskog stakla. Na tržištu su dostupne brojne različite mlaznice, a ovdje su prikazane samo neke od najčešćih vrsta.
 2. 1) Redukcijska mlaznica:

  Ta se mlaznica može upotrijebiti za zagrijavanje dijela radne površine. Praktična je za lemljenje i odlemljivanje, kao i za savijanje plastičnih cijevi. Redukcijske mlaznice malog promjera (Ø 9 mm) upotrebljavaju se s elektronički upravljanim pištoljima na vrući zrak. Taj alat možete upotrebljavati za radove u kojima je potrebna veća preciznost, kao što je zavarivanje tiskanih pločica. Mlaznice malog promjera upotrebljavaju se i s drugim nastavcima prikladnima za elektronički upravljane pištolje na vrući zrak.
 3. 2) Reflektirajuća mlaznica:

  Ta je mlaznica idealna za savijanje plastičnih cijevi, lemljenje bakrenih cijevi i postavljanje termoskupljajućih cijevi, kao i za druge poslove u kojima je potrebno zagrijavanje cjelokupne površine.
 4. 3) Površinska mlaznica:

  Površinska mlaznica puše vrući zrak po radnoj površini. Površinskom mlaznicom možete skidati stare podne pokrove ili obloge od vinila pri vrlo visokim temperaturama, kao i skidati boju.
 5. 4) Mlaznica za zaštitu stakla:

  Mlaznicu za zaštitu stakla možete upotrebljavati za odbijanje zraka i zaštitu stakla prilikom skidanja boje ili omekšavanja kita na prozorskom okviru.
 6. 5) Plosnata mlaznica:

  Plosnata mlaznica pričvršćuje se na redukcijsku mlaznicu malog promjera. Ta je kombinacija savršena za spajanje PVC cerada. Imajte u vidu se ta mlaznica može upotrebljavati samo s elektronički upravljanim pištoljima na vrući zrak.
 7. 6) Mlaznica za zavarivanje:

  Mlaznica za zavarivanje također se pričvršćuje na redukcijsku mlaznicu malog promjera. Ako želite zavarivati plastiku, kroz mlaznicu provedite žice za zavarivanje od odgovarajućeg materijala. Žice se potom zavaruju u spojni var. Imajte u vidu se ta mlaznica može upotrebljavati samo s elektronički upravljanim pištoljima na vrući zrak.