Jamstvo

Svi SKIL alati uređaji su pažljivo pregledani, detaljno ispitani i podvrgnuti zahtjevnim SKIL postupcima kontrole kvalitete. Zbog toga SKIL jamči za svoje električne alate i alate za mjerenje. Ovo jamstvo ne ograničava jamstvo kupca koje proizlazi iz ugovora o prodaji s distributerom niti važeće zakonske odredbe.

Dajemo jamstvo za SKIL alate u skladu sa sljedećim uvjetima:

1. Odobravamo jamstvo u skladu s odredbama 2 do 8 na besplatan popravak bilo kojeg alata za vrijeme trajanja jamstva ako je do kvara dokazano došlo uslijed greške na materijalu ili u proizvodnji.

2. Trajanje jamstva je 24 ili 12 mjeseci u slučaju profesionalne ili slične upotrebe. Jamstvo započinje datumom kupovine prvog kupca kako ga određuje originalni dokaz kupovine.

3. Sljedeće nije uključeno u jamstvo:

  • Dijelovi koji podliježu habanju ili deranju uslijed normalne upotrebe ili prirodnom habanju i deranju kao i kvarovi alata prouzročeni habanjem i deranjem pri normalnoj upotrebi ili prirodnim habanjem i deranjem.
  • Kvarovi alata prouzročeni nepoštivanjem uputstava za korisnika, nepravilnom upotrebom, upotrebom u neuobičajenom okruženju ili pod neuobičajenim uvjetima, preopterećenjem ili neispravnim održavanjem.
  • Kvarovi alata prouzročeni upotrebom dodatne opreme ili dijelova koji nisu originalna SKIL dodatna oprema ili dijelovi.
  • Alati koji su izmijenjeni ili na kojima su napravljene izmjene.
  • Manja umanjenja željene kvalitete koja značajno ne mijenjaju vrijednost i uporabljivost alata.

4.Dajemo šestomjesečno jamastvo na dokazive pogreške materijala ili u proizvodnji za akumulatore unatoč tome što akumulatori spadaju među dijelove podložne habanju i deranju.

5. Popravit ćemo kvarove koje priznajemo u jamstvenom roku besplatnim popravkom alata ili njegovom zamjenom (po mogućnosti s usporedivim modelom). Zamijenjeni alati ili dijelovi postaju naše vlasništvo.

6. Reklamacije u jamstvu moraju se podnijeti u jamstvenom roku. Dotični alat, osim dodatne opreme ili posebne kutije, mora se dostaviti s originalnom potvrdom o kupovini na kojoj je naveden datum kupovine i opis proizvoda prodavaču ili jednom od naših servisnih centara za korisnike navedenim na www.skileurope.com. Djelomično ili potpuno rastavljeni alati nisu pokriveni jamstvom. Ako kupac šalje alat prodavaču ili servisnom centru za korisnike, troškove i rizike prijevoza snosi kupac.

7. Sve reklamacije osim prava na popravak kvara kako su navedeni u ovom jamstvu, isključeni su iz jamstva.

8. Razdoblje jamstva za alat neće se produljiti ili obnoviti kao posljedica bilo kojeg zahvata koji provedemo u ovom jamstvenom roku.

Gore navedeno jamstvo odnosi se na alate koji su kupljeni i koji se upotrebljavaju u Europi.

Ovo jamstvo je pod nadležnošću nizozemskih zakona, osim Konvencije Ujedinjenih naroda o Ugovorima za međunarodnu prodaju roba (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Nizozemska

Travanj 2017.